Ingen skrotningspremie vid köp av elbil ännu

Bereds fortfarande

google icon

Av Peter Esse

2024-01-16

Ingen skrotningspremie vid köp av elbil ännu

Många undrar vad som hände med den skrotningspremie som regeringen presenterade inför året. Att vi skulle få rabatt på en ny elbil om vi skrotade en gammal fossilbil.

Det har inte pratats så mycket om det efter presentationen och förklaringen är den att frågan ej ännu är klar. Regeringskansliet skriver i ett svar till oss att "Premien bereds just nu inom Regeringskansliet. I dagsläget kan vi tyvärr inte ange någon tidsplan för när ett beslut kan fattas. Du kan bevaka frågan på vår webbplats.

När förslaget presenterades rörde det sig om 250 miljoner kronor för 2024 och lika mycket för 2025.